HER TREFFER DU OSS I 2017

Når sommeren og hvalsesongen står for døren, markerer det starten på en veldig hektisk tid hos Myklebust Hvalprodukter. Ikke bare starte produksjonen av hvalkjøtt, men festivalsesongen er også igang. Vi vil som så mange ganger før være til stede på mange festivaler og arrangment med våre produkter. Matfestivalen i Ålesund og Matstreif på Rådhusplassen i Oslo er de to desidert største, men vi setter misnt like stor pris på muligheten for å være til stede på mindre lokale arrangementer.

  Aukradagen er første arrangement på kalenderen sommeren 2017! 

Lørdag 10.juni er dagen da Aukra står på hodet og arrangerer Aukradagen. Det er et stort og velorganisert messeområdet med en stor scene med masse underholdning gjennom hele dagen. Området er omkranset av utstillere med en stor variasjon i produkter og tjenester. 

Aukra Kommune er kjent for de fleste gjennom Nyhamna, som er ilandføringssted for gass fra Norges nest største gassfelt Ormen Lange. Nyhamna er ekstra interessant for oss kvalfangere. Nyhamna sin start som industriområde som kvalstasjon i 1924 og stedet ble da kalt kvalbukta. Kvalstasjonen var den første industriarbeidsplassen på Aukra. Kvalstasjonen ble nedlagt i 1938. Ingen av bygningene står i dag, men selve området for kvalstasjonen er bevart inne på området for ilandføring. Det spesielle med denne kvalstasjonen var laboraturiumet og forsøksstasjonen der hovudmålet var å finne en måte å utvinne kvalolje på, uten bruk av ferskvann. 

Nyhamna har også en mørk fortid ettersom den ble brukt som tysk fangeleir under andre verdenskrig. Etter krigen forfalt området frem til 2001 da Norsk Hydro fant området interessant som ilandføringssted for gass fra Ormen Lange. Det bel gjort et viktig stykke arbeid for å registrere og bevare området for kvalstasjonen under utbyggingen av Nyhamna og restene er bevart som kulturminne.  


  Kystkulturhelgen i Bjørnsund 2017

Vi blir å finne under kystkulturhelga i fantastiske Bjørnsund helgen 23 - 25 juni, der daglig leder, her hos Myklebust Hvalprodukter AS, Ole Mindor Myklebust skal holde et foredrag som har tittelen "Kvallivet vidare" . Dette foredraget blir holdt lørdag ettermiddag som en del av programmet. Programmet inneholder også andre interessante hvalrelaterte emner som Jarle Sanden sitt foredrag "Nyhamna før Ormen Lange; Nyhamna Kvalstasjon" og Per A. Harnes sitt foredrag "Småkvalfangst i 1980-årene" .  Det blir mange interessante foredrag og program også for de minste. 

Kystkulturhelga startet i 2010 med stor suksess. Helgen er et samarbeidsprosjekt mellom huseigere på Bjørnsund, Fræna Kommune og Romsdalsmuseet. Vi sakser fra hjemmesiden til Kystkulturhelga om noen av målene med arrangementet:

 - "Formidle kunnskap om eldre kystkultur fra vår region med fokus på blant annet utviklingen av fiske, fangst og øvrige levekår. Formidlingen skjer i form av foredrag fra fagfolk med bred kunnskap, samt via kulturinnslag, film og omvisning. Det legges også vekt på tilstedeværelse av eldre autentiske båter og utstyr for å gjenskape atmosfæren fra tidligere tider."

- "Bidra til økt innsikt og forståelse for kystkultur og dens historie i samarbeid med regionale kulturaktører.

- "Være en inspirasjonskilde for besøkende og spesielt yngre generasjoner til å søke kunnskap om kystkultur generelt og Bjørnsunds historie spesielt.

Bjørnsund er et fiskevær og en øygruppe vest for Bud ytterst på Romsdalshalvøya. Bjørnsund består av fire øyer, egentlig to fiskevær som tilhørte to store godssamlinger på nordvestlandet. Hustadgodset hadde Nordre Bjørnsund og Giskegodset hadde Søre Bjørnsund. Med tiden gikk begge fiskeværene over i eige hos handelsmenn fra Molde og Kristiansund. I forbindelse med svært gode år i fiskeriet rundt århundreskiftet, blei det gjort store invisteringar i havnene og det vokste frem en moderne fiskeflåte. Slik som på flere andre steder langs nordvestlandet så man de gode årene i fiskeriene igjen på husene som ble bugget. Både boligene og næringsbyggene var store og påkostede.  

Like etter andre verdenskrig bodde det mellom 500 og 600 mennesker på Bjørnsund. De siste fastboende forlot Bjørnsund i 1971, med unntak av Rolf Thoresen som bodde alene på øya til han var over 80 år. I dag er Bjørnsund et populært turistmål, feriested og ikke minst leirskolested. Rutebåten går fast til Bjørnsund i sommerhalvåret. Det er mange skoleklasser som har fått sitt første møte med kystkulturen gjennom oppholdet på leirskolen på Bjørnsund. Her har man også oppdaget lokale delikatesser som Oscar Sylte pære og annanas -brus.

  Neste stoppsted er Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 17-20 august. 

Trebåtfestivalen i Ulsteinvik har utviklet seg til å bli en stor festival som varer fire dager til ende! Et tettpakket program i industribygda der gatene er fyllt med utstillere og folk på dagtid og festivalteltet er spekket med god underholdning og feststemte mennesker på kveldstid. 

For båtfolket og da spesielt trebåtentusiastene er dette et av høydepunktene i båtsesongen. Synet som møter deg i ulteinvik disse dagene er formidabelt. Du trenger ikke være trebåtentusiast for å sette stor pris på det du ser. Trebåter i alle størrelser og fasonger og ikke minst lyden av gamle båtmotorer, som for mange er den vakreste melodi, gir festivalen en unik atmosfære.

Ulsteinvik er for de fleste kjent som industribygda fremfor noen. Skipsverftene er ruvende og synlige for alle som bor eller befinner seg i Ulstienvik og er en konstant påminnelse om hvor eventyret startet og fortsetter den dag i dag. For mange er dette selve symbolet på den industribyggende Sunnmøringen, på gründere som risikerte alt for skape arbeidsplasser og virksomheter, på varige verdier og lokalsamfunn som puster og lever for å skape og utvikle. Hødd, fotballklubben som mot alle odds ble Norgesmester i 2012 hører selvsagt hjemme her i Ulsteinvik.

  Den Norske Matfestivalen i Ålesund

I August skjer det mye og i år som så mange år før er vi på plass i festivalteltet på Sankten i Ålesund. Primus motor og daglig leder i Matfestivalen Terje Devold omtaler festivalteltet som verdens største hvalrestuarant, noe vi ikke er uenige i. Vi serverer mange tusen porsjoner med hvalwok, hvalgryte og andre delikatesser fra vår produksjon. Det har etter hvert blitt en tradisjon at KATO ligger til kai i Brosundet og selger hvalkjøtt fra båten. Men etterhvert som fangsten og eksporten til Japan har økt, har fangstsesongen blitt lengre og lengre for hvert år og i år er KATO på feltet når festivalen går av stabelen. I stedet blir det salg av hvalkjøtt fra eget telt like ved kaia. 

Fra www.matfestivalen.no henter vi: "Gjennom årenes løp har programmet etter hvert funnet sin form: Det er en kombinasjon av messe for de ypperste innen matkunst i Norge, med flere NM, fagforum for matprodusenter av alle slag, og folkefest for folk flest. Det unike med Matfestivalen er det gode samarbeidet på tvers av profesjonene. Her møtes aktører fra fiskeri og landbruk, sammen med foredlingsindustrien, kokkene og reiselivsbransjen. Festivalen er i dag organisert som et aksjeselskap med eierinteresser fra alle disse bransjene.

På mange måter har Myklebust Hvalprodukter og Matfestivalen blitt nesten synonymt over alle årene med samarbeid og dette skal fortsette. Matfestivalen er en fantastisk festival der maten står i fokus, der mange elever på kokke og servitør-linjen på Borgund får møte det ypperste innen faget, noen av de beste råvareprodusentene og samtidig bli faglig utfordret. Klippfiskakademiet er på plass og sjefen sjøl, Mindor Klauset, har funnet en måte og en form å formidle kunnskap på som engasjerer og begeistrer folket. Man glemmer aldri forskjellen på margarin og smør, eller S M Ø R som Mindor sier, etter et av foredragene sine.

  MATSTREIF 2017

Matstreif er i år lagt til 22-23 september. Dette er det største arrangementet vi er med på gjennom "festivalsesongen". Aker Brygge og Rådhusplassen fylles av produsenter, leverandører, grossister og forhandlere og tar i mot titusenvis av publikummere over to hektiske dager i hovedstadens sentrum. 

Etter at vi i 2016 fikk tildelt Matmerk sitt merke for Unik Smak, fikk vi også lov til å være i Matmerk sitt telt eksklusivt for merkeinnehaverne. Dette er vi selvsagt stolte over og Matmerk gjør en kjempejobb for sine medlemmer gjennom hele året og dette når sitt høydepunkt i september under Matstreif.

Det er Innovasjon Norge som arrangerer Matstreif og fra deres hjemmeside henter vi: "MATSTREIF har blitt Norges største matfestival og et kjært arrangement midt i hjertet av Oslo hvor i fjor vi hadde estimert 235.000 besøkende til festivalen. Utstillerne har stor glede av dele sine historier med publikum og nettverksbygging med produsentkollegaer fra hele Norge. Det produseres fantastiske lokalmat- og drikkevarer i hele Norge, og vi ønsker at MATSTREIF skal bidra til økt forståelse for sammenhengen mellom kunnskap, bærekraft og kvalitet i den norske matbransjen."  

Ekstra stas er selvsagt all oppmerksomheten rundt Matstreif, man risikerer og bli intervjuet av media og man får veldig god eksponering for det man driver med uansett bransjen. Spesielt Matkanalen med Vibeke Klemetsen i spissen lager veldig gode reportasjer fra Matstreif. Man risikerer også å treffe på både politikere så vel som kongelige under arrangementet, som samler nesten 250 000 besøkende.

 

 


Cxense Display