Helseprodukter


Norskprodusert kvalitet

I utvikling av Polaris NWH helseproduktene samarbeider Myklebust Hvalprodukter med de ledende aktørene i den marine industrien i Norge. Innen området forskning på marine oljer og deres biologiske virkning har Norge en verdensledende stilling. Norge eksporterer betydelige mengder marine oljer, og den kommersielle utnyttelsen av denne kunnskapsbasen har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene.

Råstoffene er gjenstand for omfattende kvalitetssjekk når de ankommer fabrikken. I laboratoriet testes de ulike råstoffene, i tillegg til at det sendes prøver til uavhengige laboratorier. I Polaris er det kun benyttet råstoff som tilfredsstiller kravene om ansvarsfull utnyttelse av marine ressurser, og er rene og stabile. Det benyttes kun hvalolje fra raffinerier som er EU-godkjent, og våre kunder kan være trygge på at oljen som benyttes i våre produkter er av høy kvalitet, og at innholdet av de aktive virkestoffene er i henhold til deklarasjon.

Nasjonale og internasjonale lover
Myklebust Hvalprodukter AS er i kontinuerlig kontakt med sine leverandører, for derigjennom å sikre at gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forordninger følges.

Cxense Display