Polaris Helseprodukter

Hvalfangst har betydd mye for Norge i flere generasjoner. Hvalfangst er en del av Norges offisielle fiskeripolitikk og er tuftet på en bærekraftig høsting av vågehval. Vågehval er blitt fangstet siden middelalderen, og de helsemessige virkningene er kjent gjennom generasjoner. Vågehvalen er en vandrende art som tilbringer sommeren på høyere breddegrader helt opp til iskanten for å dra nytte av den rike næringstilgangen. Den tilbringer vinteren i sørlige deler av Nord-Atlanteren - mellom Gibraltarstredet i øst og Det karibiske hav i vest. Den krysser ikke ekvator.

Vågehval er en ressurs som er tilgjengelig i store mengder i norske havområder. Fiskebåtrederiet Kato og Myklebust Hvalprodukter er ledende innen norsk hvalfangst, og har siden 2011, i samarbeid med ledende forskningsmiljøer i Norge, jobbet med tanke på å utnytte restråstoffene, spekk og skjelett til unike helsefremmende produkter. Prosjektet vil også gi en betydelig miljømessig gevinst ved at dumping av tidligere ikke utnyttede deler av hvalen på fangstfeltene opphører.

Vågehvalene er utholdende, raske og effektive svømmere – når de er på vandring er de bare oppe i overflaten i noen få blåst. Dette sunne og aktive livsmønsteret gir grunnlag for flere helsefremmende produkter. Tidligere norsk forskning (Bjørkekjær og professor Berstad ved Haukeland sykehus) indikerer at hvalolje med sin unike fettsyresammensetning, er minst like god som og kan være overlegen fiskeolje og tran når det gjelder å forebygge/lindre muskel og skjelettplager. Det er tidligere dokumentert at hvalolje i salve/krem har gode resultat på personer med eksem. Akvatiske pattedyr som hval har et høyt innhold av imidazolrelaterte forbindelser som balenin i muskelvev. Slike forbindelser har flere positive biologiske funksjoner som pH-buffer, ioneregulator, neurotransmitter, beskyttelse mot frie radikaler, antioksidant og regulering av glukosenivået i blodet. I tillegg muliggjør den enzymatiske produksjon det å ta ut marint protein og kalsium.

Polaris – NWH (Norwegian Whale Health) helseprodukter er produsert i Norge av spekk og muskel fra vågehval fangstet ved Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen. Produktene er fremstilt med tanke på å skape gode effekter, økt livskvalitet og færre hverdagsplager. 

Cxense Display