Kato Hund

Myklebust Hvalprodukter har, i samarbeid med Felleskjøpet, utviklet en serie produkter til hund som har fått navnet Kato Hund.
Det er ikke tilfeldig at denne produktserien har fått dette navnet; Kato er navnet på båten og rederiet som driver hvalfangsten.
Bedriften ble startet opp i 1912 av Kristoffer Myklebust, som var bestefar til dagens eiere.

Fangsten etter vågehval slik vi kjenner den i dag startet lags norskekysten på midten av 1920 tallet, og vokste fort utover på
1930 tallet fram til 1950. I 1938 startet de opp med hvalfangst. De har siden da drevet fangst på vågehval, med unntak av
krigsårene 1940-45. Da ble konsesjonslovene for fangst på storhval opphevet.

Denne perioden det ble også drevet fangst på storhval som finnhval og seihval. Før 2. verdenskrig drev de hvalfangst langs
norskekysten, men etter krigen ble fangsten flyttet til områdene ved Bjørnøya og Svalbard. Der var de på hvalfangst hvert år frem
til 1951, men da var den totale fangsten så stor at det bl.a ble problemer med å få omsatt kjøttet til en lønnsom pris. Derfor valgte
de å starte med torskefiske og dette ble starten med å utvikle småtråling. Oddmund ble en pioner på det området.

Det er i de samme næringsrike og kalde farvannene rundt Bjørnøya og Svalbard man i dag fangster vågehval. Et stort ønske om å utnytte hele dyret etter fangst danner grunnlaget for utviklingen av Kato Hund. Myklebust Hvalprodukter har gjennom mange år levert restråstoff fra produksjonen til hundekjører og handler-miljøet i Norge. Tilbakemeldingene fra dette miljøet er entydige på at foring med hvalkjøtt gir hunden en blankere og bedre pels samt at problemer med såre poter i forbindelse med trening og konkurranse reduseres i betydelig grad. 

Første produkt ut er Kato Hvalolje for Hund. Gjennom generasjoner har fangstfolk langs kysten kjent til hvaloljens unike egenskaper. Etterhvert oppdaget man også at trekkhundene som man brukte til fangst og ekspedisjoner hadde effekt av en diett med hvalkjøtt og hvalspekk. Mye av denne kunnskapen stammer fra Grønland og ekspedisjoner dit.

Hvaloljen ble etterhvert en av de viktigste ressursene man hadde og effekten den hadde på huden så man også igjen i produkter som Spenol. Den orginale Spenolen var basert på hvalolje og revolusjonerte spenehelsen til kyr over hele landet. Naturlig nok oppdaget man at dette også hadde en effekt på mennesker. 

Hvalolje ble brukt til enormt mange produkter og nesten all industriell produksjon. Det var ikke før den syntetiske smøreoljen kom på markedet at etterspørselen etter hvalolje sank. Hvalolje var ettertraktet til kosmetikk, til lampeolje, til margarinproduksjon og til og med i romfartsindustrien var det etterspørsel etter hvalolje. Dette førte til en rovdrift i hvalfangsten som ikke var bærekraftig. Dagens fangst, derimot, er bærekraftig og en viktig del av norsk fiskeripolitikk. 

Erfaringen fra våre kunder er at hvalolje og hvalkjøtt i dietten fører til en tydelig reduksjon i problemer med såre poter og at det gir en blankere og bedre pels. Hvalolje er dessuten en ypperlig appetittvekker. Mange hunder blir raskt lei av tørrfor og trenger variasjon i kosten akkurat som oss mennesker. Har din hund problemer med appetitten? Tilsett anvist mengde hvalolje i tørrforet og du vil se at appetitten straks blir vekket. 

Kato Hvalolje kommer i to flaskestørrelser på 1000ml og 300ml. Et praktisk målebeger følger med, slik at det blir lett å gi hunden riktig mengde. På flasken finner du instruksjoner for hvor mye Kato Hvalolje din hund skal ha, etter hvor mye hunden veier. 

Som du ser på videoen her, er KATO Hvalolje en virkelig appetittvekker. Dette er fôr som Bajas, en tre år gammel Cavalier Spaniel, ikke er spesielt begeistret for vanligvis. Men med litt tilskudd av KATO Hvalolje går det ned på høykant! 

Myklebust Hvalprodukter vil snart lansere flere produkter under merkevaren KATO. Det vil komme godbiter, hurtigmåltid og råfôr basert på hvalkjøtt og spekk.  Vi ser på dette som en veldig viktig del av vår produksjon og bak ligger et ønske om å utnytte hele dyret slik at ingenting skal gå til spille.

Omtrent 10% av kjøttet vi fangster egner seg ikke til humant konsum, men er ypperlig som råstoff for dyremat. Grunnen til at noe av kjøttet ikke egner seg til humant konsum er at det inneholder fett, sener og hinner. Dette er ypperlig tyggemotstand og tilskudd av sunt fett for din hund.  Ferdigprodukt (Helårsprodukt)

test

test

Les mer..

Cxense Display