Norsk hvalfangst mot nye høyder

Hvalfangst har betydd mye for Norge i flere generasjoner. Hvalfangst er en del av Norges offisielle fiskeripolitikk og er tuftet på en bærekraftig høsting av vågehval. Vågehval er blitt fangstet siden middelalderen. Norsk vågehvalfangst foregår i perioden april til august.

Årets fangst på 731 dyr av en kvote på 1286 dyr er høyeste på over 10 år, og opp 141 sammenlignet med 2013 sesongen. Det deltok 23 båter, som er 6 fler enn i fjor. Fiskebåtrederiet Kato har med sin fangst på 112 dyr satt ny fangstrekord og står alene for 15% av den totale fangsten.

Cxense Display