Norsk hvalfangst mot nye høyder

Hvalfangst har betydd mye for Norge i flere generasjoner. Hvalfangst er en del av Norges offisielle fiskeripolitikk og er tuftet på en bærekraftig høsting av vågehval. Vågehval er blitt fangstet siden middelalderen. Norsk vågehvalfangst foregår i perioden april til august.

Årets fangst på 736 dyr av en kvote på 1286 dyr er høyeste på over 10 år, og opp 142 sammenlignet med 2013-sesongen. Det deltok 23 båter, som er 6 fler enn i fjor. Fiskebåtrederiet Kato har med sin fangst på 112 dyr satt ny fangstrekord og står alene for 15% av den totale fangsten.

Cxense Display