Myklebust satser på helseprodukter

Vågehval er en ressurs som er tilgjengelig i store mengder i norske havområder. Fiskebåtrederiet Kato og Myklebust Hvalprodukter er ledende innen norsk hvalfangst, og har siden 2011, i samarbeid med ledende forskningsmiljøer i Norge, jobbet med tanke på å utnytte restråstoffene, spekk og skjelett til unike helsefremmende produkter. Prosjektet vil også gi en betydelig miljømessig gevinst ved at dumping av tidligere ikke utnyttede deler av hvalen på fangstfeltene opphører.

Polaris – NWH (Norwegian Whale Health) helseprodukter er produsert i Norge av spekk og muskel fra vågehval fangstet ved Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen. Produktene er fremstilt med tanke på å skape gode effekter, økt livskvalitet og færre hverdagsplager. Produktene fra hval adresserer mange av dagens helsemessige forhold og er nå på markedet

Du finner vår helsekostserie i nettbutikken.

Cxense Display